Potáborko 2021

Rok utíká pomalu, a proto pro nás vedoucí přichystali potáborové setkání. Sešli jsme se 25.3., po více jak půl roce v Prostějově u Alberta, kde začala naše víkendová akce. Z Prostějova jsme pak všichni společně cestovali do Andělské Hory a odtud jsme už museli pěšky k naší chatě. Na chatě jsme se ubytovali a následovala večeře. Po večeři byla připravena zábavná hra, kterou si všichni užili.

Ráno nás probudil zvuk trubky, což byl budíček, a následovala rozcvička venku, která byla naštěstí nepovinná. Většinu dopoledne jsme strávili na svahu, kde jsme bobovali. Později se bobování obrátilo ve sněhovou válku. Po bobování bylo dost času na odpočinek, ale i na popovídání si s přáteli. Odpoledne se hrály naše oblíbené hry, vlajky a buldoci. Dokonce jsme hráli i jednu novou hru, která nesla jméno Lišejník. Šlo v ní o to, že byly dva týmy a dva hráči z jednoho týmu museli rozesmát dva hráče z druhého týmu. Na zklidnění se promítal film, po kterém byla mše s otcem Stroganem. Večer byla možnost jít ke svátosti smíření a kdo nechtěl využít možnosti, šel hrát ven schovku. Schovka se ovšem hrála po tmě, takže to nebylo tak jednoduché. Venku bylo ještě k tomu bláto a když někdo utíkal, neubránil se pádu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

Další den nás vedoucí nechali trochu déle vyspat. Celý den se nesl v duchu úklidu a návratu domů. Cestou domů jsme si stihli zahrát i hru. Naše dobrodružství skončilo v neděli 27.3. v 17:20, kdy si nás spokojené vyzvedávali rodiče.

Potáborko jsme si podle mého všichni užili a už se těšíme na další společnou akci.

Magdaléna Kumžáková, účastnice víkendovky