Rádio Proglas – růženec

Každá dobrá myšlenka se musí podpořit! To jsme si řekli, když náš hlavní vedoucí Patrik Loníček přišel s myšlenkou jít se pomodlit růženec do rádia Proglas. Netrvalo dlouho a termín byl na světě.

Sešli jsme se v Brně, 27.12. před šestou hodinou v rádiu Proglas, kde nám ukázali příjemné studio, ve kterém měl probíhat náš živý vstup. Už se blíží chvíle našeho vstupu, nervozita v nás stoupá, protože pro většinu to bude první živý přenos v rádiu. Společnou modlitbu jsme prožili s radostí v srdcích a ve spojení posluchači. Po společné modlitbě nám moderátor Michal Uhlíř ukázal jaké vybavení mají ve studiu, jak co funguje a zodpověděl naše zvídavé dotazy. 

Dále se nás ujal sám ředitel a kněz Martin Holík. Pověděl nám další zajímavosti o rádiu a provedl nás po jeho zákoutích. Snad mohu nastínit, že se během rozhovoru zrodil takový nápad, a vy víte co my s nápady děláme, že? 

Po společné večeři v nákupním centru jsme se rozloučili a plní energie a radosti do dalších dní se vydali domů.

Zbyněk Zábojník, vedoucí

Otvírání betléma Brodek u Prostějova

V neděli 24. prosince jsme s vedoucími a dětmi účinkovali ve scénce Otevírání Betléma.

Čtvrtou adventní neděli jsme se sešli v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova, abychom pro děti i dospělé zahráli vánoční příběh. Ve scénce jsme se snažili lidem přiblížit narození Ježíše Krista a události, které narození předcházely. Nechyběly vánoční písně a koledy, které doprovázely celou scénku. Při odchodu domů si každý účastník mohl odnést Betlémské světlo a malou drobnost ve formě perníčku nebo dřevěné ozdoby na stromeček.

Celá akce se dle mého názoru velmi povedla. Velké poděkování patří všem organizátorům a hercům, kteří se na téhle akci podíleli. 

Magdaléna Kumžáková, účastnice ve scénce.

Neformální taneční – třetí lekce

V posledním listopadovém víkendu proběhly v pořadí už třetí neformální taneční, organizované vedoucími táborů z Brodku u Prostějova. 

Už tradičně jsme se v odpoledních hodinách sešli v katechetickém sále v Povýšení Sv. Kříže, kde jsme se nejdřív měli možnost pěkně přivítat a pobavit se s přáteli a známými. Potom jsme se už ale vrhli do tance. Nejprve jsme zopakovali figury chachy z minulého setkání které nám připomněl Prokop Martinec a Mája Kumžáková. Po krátkém opakování jsme se učili základy waltzu a věnovali jsme se také jivu, u kterého jsme se naučili několik nových figur.

Setkání bylo jak poučné tak velmi milé, myslím si že si ho užili všichni zúčastnění a my se tak budeme těšit na příští společnou lekci.

Jan Adámek, účastník

Potáborko 2023

V pátek 3 . listopadu jsme se zase po více jak 4 měsících potkali se svými přáteli a vedoucími z tábora – tentokrát na chatě Annanberg nedaleko Andělské Hory.

Po dlouhé cestě vlakem a autobusem jsme konečně dorazili do Andělské Hory – kde nám ale ještě zbývalo vyjít strmý kopec, abychom se dostali k chatě. Všichni už jsme byli unavení, a tak jsme se už jenom ubytovali a popovídali si s našimi známými. K večeru jsme si zahráli nějaké hry na týmy, při kterých se soutěžilo formou „kdo co umí“. Páteční večer už končil, a tak jsme si jen zahráli na telefonech kahoot na téma tábor a nakonec si pustili video z táborových fotek. Celý den nás moc bavil a poté jsme šli spát.

Tento večer jsme neměli určenou večerku a mohli jsme si proto ještě povídat na pokojích a trávit společně čas.

Další den po snídani nás čekal delší výlet, kde jsme se vydali poznat okolí. Nakonec jsme došli až na zříceninu hradu, ze které byl krásný výhled do okolí. Všichni už měli hlad, a tak jsme si zde dali svačinu a šli zpět na ubytování, kde už byl připraven skvělý oběd . 

Po obědě jsme měli osobní volno a  poté následovala večeře. Po večeři jsme čekali na příjezd otce Strogana, aby nám mohl odsloužit mši svatou s nedělní platností. Otec je moc hodný a veselý kněz, který za námi rád jezdí na letní tábory a tráví tam s námi čas. Pokaždé má pro každého z nás nějakou vtipnou historku v záloze a je také vždy připraven nám se zaujetím mluvit o Pánu Bohu.

Po mši jsme se podívali na film a poté už jen ulehli do postele. 

V neděli jsme měli různé hry o náhodě, které byly zpestřením posledního dne. Pak už se jen hrály deskove hry a zpívalo se .Zbytek

 dne už se nesl v duchu balení, loučení se s přáteli, uklízení  a nakonec odjezdu domů.

Celou Víkendovku jsme si náramně užili a už teď se všichni těšíme na tábor nebo na jinou další společnou akci. 

Aneta Münsterova, účastnice tábora

Neformální taneční – druhá lekce

V říjnu byla již druhá lekce neformálních tanečních, které pořádají organizátoři Táborů Brodek u Prostějova.

Přestože jsem tam byla pro poprvé, uvítala mě plná místnost známých i méně známých tváří. Celou lekcí nás provázel taneční pár ve složení Bětuška Rubanová a Prokop Martinec, kteří si pro nás nachystali Cha-chu. A postupně nás ji celou naučili. 

Akci jsem si moc užila. Nejen, že jsem si zopakovala kroky z tanečních a naučila se nějaké nové, ale hlavní byl čas strávený ve skvělé společnosti.

Markéta Janíková

Neformální taneční – první lekce

Na konci září jsem se zúčastnila tanečních, které pořádali vedoucí z Táborů Brodek u Prostějova. Bylo to poprvé, co jsem na nějaké takové akci byla a musím říct, že jsem byla moc spokojená. Na začátku nás všechny přivítal organizátor Paťa Loníček a představili se nám Eliška a Marťa Jakubíkovi, kteří vedli tuto první lekci. Během celého večera jsme se naučili různé kroky z chachy a polky.

Byla jsem moc ráda, že jsem se této akce zúčastnila. Naučila jsem se spoustu nových věcí a strávila krásný večer se svými kamarády. Moc se těším na další lekce a na lidi, které tam potkám😊.

Alžběta Rubanová

Tábor Dzbel 2023 – Nadace ČEZ

Velké díky Nadaci ČEZ, která nám pomohla s realizací projektu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v grantovém řízení: zaměstanecké granty pro rok 2023.

Nakoupili jsme resuscitační sadu Laerdal Little Family QCPR dospělý, dítě, kojenec. Dále zdravotnický záchranářský batoh Paramed EVO XL 46 l. doplněný o náplň do lékárničky pro hasiče DIN 14142, popáleninový chladící gel v lahvičce Water Jel 80 ml. a chladící sprej Icemix 400 ml.

Díky tomuto projektu jsme mohli zase o kousek lépe edukovat děti a mládež v rámci KPR neboli kardiopulmonální resuscitace.

Je jen otázkou času, kdy bude někdo kolem nás potřebovat podat první pomoc a já jsem hrdý na naše děti, které prošly v rámci táborových dovedností i první pomocí.

Jako první probíhala přednáška naší zdravotnicí Helenou Loníčkovou s audiovizuální projekcí na velkém kinoplátně. Poté probíhalo dovysvětelní všech podrobností kolem KPR, jak máme postupovat atd…

Následně se všichni přesunuli ven, kde následovala praktická ukázka první pomoci: od zavolání na tísňovou linku, přes KPR až po příjezd IZS. Každý si vyzkoušel resuscitaci na různých věkových figurínách, které byly připojeny pomocí bluetooth k iPadu. Děti tak dokonce mohly „soutěžit“ mezi sebou v tom, jak dobře provádějí KPR. iPad jim ukazoval v reálném čase, jak si vedou při KPR. Výsledkem dětského snažení bylo zjištění, jak „efektivně“ vykonávají techniku první pomoci a jak by ji mohly během zbytku tábora vylepšovat.

Patrik Loníček, Hlavní vedoucí

Tábor Dzbel 2023

Letošní tábor s názvem ,,Stroj času” se uskutečnil ve Dzbelu od pondělí 17. do středy 26. července. Celkem 10 táborových dní. Byly celkem čtyři týmy: Shreci, Kokyčky, Žárovky a Hermelíni.

Žádnému týmu nechyběl pokřik a ani originální vlajka.

Na téma  ,,Stroj času” si naši vedoucí připravili spoustu etapových her. Každý den jsme se přenesli do jiné doby – pravěku, antiky, středověku, komunismu, samozřejmě jsme nemohli minout Ameriku a nakonec jsme se  bezpečně vrátili do současnosti.

Za každou etapovou hru jsme dostávali písmenka k rozluštění celotáborového deníku. Ten se sice nepodařil vyluštit všem skupinkám, ale každý o ,,Stroji času” něco zjistil.

Deníky pro každou skupinku si připravila jedna vedoucí, která i všechny obrázky malovala ručně.

Například v Antice jsme museli postavit co nejlepší a nejhezčí palác nebo chrám z toho co jsme našli v lese. Na pomoc jsme měli akorát provázky nebo gumičky.

Ve středověku jsme stavěli mosty, kde se taky hodnotila krása, ale hlavně pevnost.

V Americe jsme museli kupovat a překupovat potraviny a také jsme tajně překupovali věci z černého trhu, tak aby nás nechytili strážnici a nesebrali nám je.

Myslím si, že nejvíc nám všem dal zabrat komunismus.

Protože se nikomu z nás nepodařilo přejít v noci přes hranice.

V polovině našeho tábora, jsme jeli na výlet do Olomouce, navštívili jsme Arcibiskupský palác, kde jsme společně s Otcem Tomášem Stroganem, kaplanem pro mládež obětovali mši svatou. Otec Tomáš, za námi jezdil i do Dzbelu, byl naší duchovní oporou a taky dohlížel na to abychom se v čase neztratili úplně.

V Olomouci nás taky provedli Hasičskou zbrojnicí.

Poslední večer nemohlo samozřejmě chybět Kasino. Tábor by se určitě neobešel bez opékání špekáčku, povídání historek, luštění morzeovek a také trochy deště.

Naše zdravotnice si pro nás připravila jednu důležitou věc a to KPR – první pomoc.

Tábor jsme si všichni užili co nejvíc jsme mohli.

Chtěla bych ještě poděkovat všem vedoucím a paní kuchařce, že tam s námi byli a že většina vydržela až do konce.

Anička Přecechtělová, účastnice tábora

Ukliďme Brodek 2023

Stejně jako minulý rok jsme se i letos vydali uklidit okolí Brodku u Prostějova. Naše „uklízecí četa“ se sešla v sobotu 13. května v 8:00 u fotbalového hřiště. S úklidem přišly pomoci mladší i starší děti, nejen z Brodku, ale i z okolních vesnic. Každý z nás dostal povinnou výbavu – pracovní rukavice a pytle na odpadky. Hrstka těch, kteří se odhodlali jít do vody dokonce vyfasovala gumáky. Poté jsme si nastínili plán trasy a rozdělili si role. V čele s vedoucími, kteří s námi jezdí na v létě na tábor, jsme vyrazili zvelebovat náš městys. Oproti loňskému roku jsme se tentokrát více zaměřili na potok protékající Brodkem – Brodečku. Začátek naší trasy se mapoval u Domova pro seniory. Poté jsme pokračovali jsme dál proti proudu – část skupiny na obou březích, část se brodila v potoce a lovila skryté „poklady.“ Jeden by nevěřil, co všechno se ve vodě a nánosech bahna a písku ukrývalo! Narazili jsme tam na spoustu železa, starou matraci, lahve a spoustu dalšího. Úklid potoka jsme zakončili opět u fotbalového hřiště. Následovala menší přestávka na pití a malé občerstvení. Jak jsme si odpočinuli, vzali jsme si reflexní vesty a šli pokračovat v úklidu směrem na Drysice. Kolem silnice jsme opět objevili spoustu nepořádku a haraburdí. Našli jsme tam nespočetně pet lahví, rozbité sklo, sáčky, pytle a několik pneumatik. Takto jsme pokračovali až k první křižovatce. Zde jsme si dali přestávku, občerstvili se a zahráli si krátkou hru. Mezitím další vedoucí odváželi na obecní dvůr do Brodku všechny pytle se sesbíraným odpadem. Tím byl náš úkol u konce. Naše „četa“ se pak vrátila zpátky do Brodku. V Brodku jsme pak ještě navštívili obecní dvůr, abychom zjistili, kolik se nám podařilo za celý den sesbírat odpadků. Bude to znít neuvěřitelně, ale podařilo se nám naplnit celé dva kontejnery na odpad! Nakonec jsme zamířili ke hřišti, kde nás po vynaloženém úsilí čekala odměna v podobě opékání špekáčků. Celý den jsem si moc užila. Byla to pro mě a myslím, že i pro všechny zúčastněné zábava. A měla jsem taky skvělý pocit z toho, že děláme něco dobrého a pomáháme přírodě a Zemi, aby byla hezčím místem pro nás všechny. Už se těším na příští rok a další úklid – určitě půjdu zase!

Natálie Vaňková, účastnice