Otvírání betléma Brodek u Prostějova

V neděli 24. prosince jsme s vedoucími a dětmi účinkovali ve scénce Otevírání Betléma.

Čtvrtou adventní neděli jsme se sešli v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova, abychom pro děti i dospělé zahráli vánoční příběh. Ve scénce jsme se snažili lidem přiblížit narození Ježíše Krista a události, které narození předcházely. Nechyběly vánoční písně a koledy, které doprovázely celou scénku. Při odchodu domů si každý účastník mohl odnést Betlémské světlo a malou drobnost ve formě perníčku nebo dřevěné ozdoby na stromeček.

Celá akce se dle mého názoru velmi povedla. Velké poděkování patří všem organizátorům a hercům, kteří se na téhle akci podíleli. 

Magdaléna Kumžáková, účastnice ve scénce.